Farma Wiatrowa Banie III i IV 137,4 MW

Elmont Grupa – Farmy Wiatrowe

Elmont Grupa kontynuuje realizację kolejnych etapów Farmy Wiatrowej Banie o łącznej mocy 137,4 MW (etap III – 81,4 MW; etap IV – 56 MW). Obecnie realizowana jest infrastruktura Farmy Wiatrowej Banie IV na potrzeby 16 turbin wiatrowych, o mocy 3,5 MW każda.

Dla przypomnienia, we wcześniejszych etapach Elmont Grupa wykonała całą infrastrukturę wysokiego napięcia włączając w to: rozbudowę stacji 220/110 na wszystkich poziomach napięć, z budową układów kompensacji mocy biernej oraz budowę stacji 110/33 kV z pełnym zakresem regulacji mocy biernej, do której podłączane jest obecnie 81,4 MW z etapu III. Nasza Grupa wybudowała również linię kablową 110 kV łączącą dwie wspomniane stacje.

Dla etapu IV Elmont Grupa rozpoczęła już opracowanie projektów wykonawczych, budowę całej infrastruktury (w tym fundamentów pod montaż turbin wiatrowych) oraz budowę infrastruktury drogowej farmy i całej sieci kablowej 33 kV o łącznej długości ponad 35km.

Dodatkowo Elmont Grupa zajmie się budową dojazdów na potrzeby dowozu turbin wiatrowych w miejsce instalacji oraz zrealizuje budowę stałych i tymczasowych placów montażowych, a także przygotuje zaplecze budowy dostawcy turbin wiatrowych. Działając kompleksowo nasza Grupa dostarczy Inwestorowi również analizy rozpływowe, uruchomi farmę zgodnie z kodeksami sieciowymi NC DC i NC RfG oraz zrealizuje wszystkie procedury pozwolenia na użytkowanie,  m. in. te dla modułów wytwarzania energii (EON, ION, FON) czy uzgodnienia z krajowym operatorem systemu przesyłowego (PSE S.A.), do którego Elmont Grupa przyłączy infrastrukturę o blisko 137,5 MW łącznej mocy generowanej.

Udostępnij

Zobacz również

Infrastruktura energetyczna

Budowa RS 110 kV Lipińskie Małe

Firma Elmont na zlecenie PGE rozpoczęła budowę rozdzielni sieciowej 110 kV na potrzeby przyłączenia Podstacji Trakcyjnej Lipińskie Małe. Pierwszy etap prac obejmował dokumentację techniczną. Następnie przystąpiono do budowy rozdzielni

RS Augustynka - Elmont
Infrastruktura energetyczna

RS 110 kV dla PV 25MW Augustynka

Firma Elmont na zlecenie PGE zrealizowała w terminie umownym budowę rozdzielnicy sieciowej 110 kV na potrzeby podłączenia farmy fotowoltaicznej Augustynka o łącznej mocy przyłączeniowej 25MW.

Farma fotowoltaiczna
Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top