Elmont zakończył modernizację stacji elektroenergetycznej 110/15 Wyszków

GPZ Wyszków - Elmont

Inwestycja polegała na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Wyszków – dwusekcyjnej o podwójnym systemem szyn zbiorczych z poprzecznymi łącznikami  oraz podłużno – poprzecznym łącznikiem szyn.

Przebudowa GPZ-tu związana była z nową inwestycją PSE tj. budową stacji elektroenergetycznej 400 (220)/110kV Wyszków. Prace zostały wykonane w zakresie i terminie umownym.

Projekt i rozbudowa obejmowały:

  • rozbiórkę budynków;
  • budowę bezobsługowego budynku technicznego;
  • budowę urządzeń elektroenergetycznych stacji na konstrukcjach wsporczych i fundamentach: 5 pól liniowych WN, 2 pola transformatorowe WN, 2 pola łącznika szyn WN, 4 pola pomiaru napięcia, bramki liniowe w 2 polach liniowych rezerwowych;
  • budowę 2 stanowisk transformatorów mocy 110/15kV;
  • budowę 2 stanowisk transformatorów potrzeb własnych;
  • budowę 2 stanowisk baterii kondensatorów;
  • budowę infrastruktury towarzyszącej: linie kablowe WN, linie kablowe SN ze słupami, instalacje: kanalizacji deszczowej z drenażem, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym,  wodociągowa z hydrantem p.poż., kanalizacji kablowej, elektryczna nN, odgromowa, oświetlenia zewnętrznego,
  • budowę dróg wewnętrznych i chodników;
  • budowę ogrodzenia wraz z oznakowaniem.

Udostępnij

Zobacz również

RS Augustynka - Elmont
Infrastruktura energetyczna

RS 110 kV dla PV 25MW Augustynka

Firma Elmont na zlecenie PGE zrealizowała w terminie umownym budowę rozdzielnicy sieciowej 110 kV na potrzeby podłączenia farmy fotowoltaicznej Augustynka o łącznej mocy przyłączeniowej 25MW.

Farma fotowoltaiczna
Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Magazyny energii - Enspro - projektowanie
Infrastruktura energetyczna

Magazyn Energii 400 MWh

Pracownia Projektowa Enspro wykona projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej HEP2 o mocy 200MW i pojemności 400MWh wraz z przyłączeniem

Farma fotowoltaiczna Elmont
Farmy fotowoltaiczne

Farma PV 20 MW na Pomorzu

Elmont rozpoczyna realizację następnej farmy fotowoltaicznej dużej mocy. Tym razem na zlecenie zagranicznego inwestora w systemie Projektuj i Buduj, powstanie farma o mocy 20 MW

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top