FARMY FOTOWOLTAICZNE

Energia ze słońca

Zajmujemy się budową farm fotowoltaicznych, które są jednym z najbardziej efektywnych i czystych źródeł energii. Promujemy czyste i bezpieczne źródła energii, dlatego budowanych przez nas elektrowni fotowoltaicznych stale przybywa i są o coraz większej mocy.

Zakres prac

 • wykonanie dokumentacji zamiennej budowlanej,
 • wykonanie dokumentacji wykonawczej,
 • montaż konstrukcji wsporczych pod moduły fotowoltaiczne,
 • montaż modułów i połączenia pomiędzy panelami,
 • wykonanie okablowania DC,
 • wykonanie okablowania AC,
 • wykonanie okablowania teletechnicznego,
 • montaż i uruchomienie monitoringu wizyjnego,
 • montaż i uruchomienie stacji transformatorowej,
 • budowa linii kablowej SN wraz przyłączem do linii napowietrznej,
 • dostawa, montaż i uruchomienie stacji transformatorowej SN/nN wraz z układem rozliczeniowym,
 • wykonanie ogrodzenia,
 • wykonanie systemu uziemiającego,
 • wykonanie pomiarów i rozruchu,
 • podłączenie elektrowni do KSE wraz z przeprowadzeniem procedury odbiorowej przed OSD,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji ruchu i eksploatacji z uzgodnieniami z OSD,
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie elektrowni,
 • serwis 24/7 na terenie całego kraju z gwarancją szybkiej reakcji dzięki systemom zdalnej analityki i monitoringu.

Formuła współpracy zostanie dostosowana do potrzeb i oczekiwań Inwestora (system projektuj i buduj, generalny wykonawca, podwykonawca).

Sprawdź ostatnie realizacje

Scroll to Top