Historia

ELMONT GRUPA

Nasza historia opiera się o markę Elektromontaż, działającą na rynku od 75 lat, która na trwałe wpisała się w historię polskiej elektroenergetyki przemysłowej. Jest doskonale znana i rozpoznawalna wśród inwestorów branżowych oraz w środowisku inżynierów elektryków i elektromonterów. To właśnie Elektromontaż był odpowiedzialny za budowę najbardziej znanych i kluczowych dla rozwoju gospodarki naszego kraju obiektów przemysłowych w zakresie elektroenergetycznym.

Historia firmy Elmont Grupa

1948

Powołanie Przedsiębiorstwa Elektromontaż Warszawa Utworzenie oddziału Kierownictwo Grupy Robót Elektromontażu Warszawa w Łomży – KGR nr 5, następnie utworzenie w Białymstoku KGR nr 10, któremu podlegał KGR nr 5 w Łomży do czasu jego likwidacji

Historia firmy Elmont Grupa

1974

Kompleksowe prace elektryczne i elektroenergetyczne (w tym budowa linii SN i przyłączenie do sieci) przy budowie Cukrowni w Łapach

Historia firmy Elmont Grupa

1977

Fabryka Dywanów Agnella w Białymstoku – kompleksowe prace elektryczne i elektroenergetyczne, w tym budowa linii SN i przyłączenie do sieci

Historia firmy Elmont Grupa

1981

Prace elektryczne i elektroenergetyczne (w tym budowa linii SN i przyłączenie do sieci) – Zakład Mlekpol w Grajewie

Historia firmy Elmont Grupa

1987

Budowa linii SN, przyłączenie do sieci, prace elektryczne i elektroenergetyczne – Zakład Mleczarski Mlekovita

Historia firmy Elmont Grupa

1994

Przekształcenie KGR nr 10 Białystok i rozpoczęcie działalności przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Elektromontaż Wschód sp. z o.o., której udziałowcami są Elektromontaż Warszawa i pracownicy byłego KGR-u Białystok. Elektromontaż Wschód sp. z o. o. realizuje prace elektromontażowe na budowie elektrowni wodnej na Zalewie Siemianówka – pierwszy krok Firmy w kierunku OZE

Historia firmy Elmont Grupa

2000

Zmiana nazwy z PP-M Elektromontaż Wschód sp. z o.o. na Elektromontaż Wschód sp. z o.o.

Historia firmy Elmont Grupa

2000

Hoop S.A. – Wykonanie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowej

Historia firmy Elmont Grupa

2001

Prace elektromontażowe przy rozbudowie Browaru Łomża sp. z o.o.

Historia firmy Elmont Grupa

2001

Realizacja prac elektromontażowych przy budowie Krytej Pływalni w Augustowie

Historia firmy Elmont Grupa

2003

Projekt i realizacja robót budowlano-montażowo-instalacyjnych oraz remontowych w siedzibie Rosti Sp. z o.o.

Historia firmy Elmont Grupa

2004

Wykonanie robót elektromontażowych w Budynku Serowni oraz modernizacja i rozbudowa układu 15kV zasilania Zakładu na zlecenie Spółdzielni Mleczarskiej “MLEKOVITA”

Historia firmy Elmont Grupa

2005

Elektromontaż Wschód sp. z o.o. staje się spółką niezależną – odkupienie udziałów od Elektromontażu Warszawa przez pracowników spółki Wykonanie stacji transformatorowej 1000kVA oraz instalacje elektryczne w zakresie zasilania automatyki, urządzeń klimatyzacyjnych oraz węzła cieplnego dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy

Historia firmy Elmont Grupa

2006

Realizacja robót dotyczących zasilania hali na zlecenie Zakładu Przemysłowego Sklejek “BIAFORM” S.A.

Historia firmy Elmont Grupa

2007

Podłączenie urządzeń technologicznych w fabryce firmy PFLEIDERER MDF Sp. z o.o. w Grajewie

Historia firmy Elmont Grupa

2008

Modernizacja stacji energetyczno-rozdzielczych w Zakładzie Produkcji Mleczarskiej w Grajewie, Mrągowie i Kolnie

Historia firmy Elmont Grupa

2010

Elektromontaż Wschód sp. z o.o., jako generalny wykonawca projektuje i buduje oraz serwisuje sieć zasilającą i dystrybucyjną jednej z najnowocześniejszych fabryk ultra cienkich płyt HDF Swedspan w Orli (aktualnie IKEA Industry Poland sp. z o.o.) – największa inwestycja zagraniczna realizowana w Polsce w 2010 roku

Pracownia Projektowa Enspro

2011

Elektromontaż Wschód sp. z o.o. kupuje od PGE Dystrybucja S.A. 100% udziałów Pracowni Projektowej Enspro sp. z o.o.

Inwestycje przemysłowe Elmont Grupa

2011

Elektromontaż Wschód sp. z o.o. wykonuje instalacje elektryczne na budowie hipermarketu budowlanego Leroy-Merlin

Historia firmy Elmont Grupa

2011

Przeprowadzenie robót elektroenergetycznych związanych z budową hali Miksów na terenie Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem

Historia firmy Elmont Grupa

2012

Elektromontaż Wschód sp. z o.o. generalnym wykonawcą stacji 110/15 kV w układzie H5 dla PGE Dystrybucja S.A. w formule „projektuj-buduj”

Historia firmy Elmont Grupa

2012

Nowa siedziba Elektromontaż Wschód sp. z o.o.

Historia firmy Elmont Grupa

2014

Farma Wiatrowa Iława 12 MW

Historia firmy Elmont Grupa

2015

Prace elektryczne i elektroenergetyczne przy przebudowie i rozbudowie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Historia firmy Elmont Grupa

2016

Budowa odcinka linii kablowej WN 110 kV oraz światłowodu wraz z usunięciem kolizji relacji GPZ Suwałki z projektowaną budową Zakładu Produkcji Płyty Wiórowej Tanne Sp. z o.o.

2017

Powstaje grupa kapitałowa Elmont Grupa

Historia firmy Elmont Grupa

2017

Do grupy dołącza Białostockie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych sp. z o.o. (BPIE) – dziś Elserwis sp. z o.o.

2017

Elektromontaż Wschód sp. z o.o. zostaje 10% udziałowcem ZWSE Białystok (Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych), specjalizującego się w budowie linii napowietrznych WN.

Historia firmy Elmont Grupa

2017

Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnicy 6kV dla Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Police” S.A.

Historia firmy Elmont Grupa

2018

Kompletna modernizacja dwusystemowej stacji 220/110/15 kV Ełk 1

Historia firmy Elmont Grupa

2018

Wykonanie przyłącza na potrzeby budowy blisko 4MW nowych instalacji fotowoltaicznych w Milejczycach i Lewkowie

Historia firmy Elmont Grupa

2019

Kompleksowa modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Kolno, jako generalny wykonawca

Historia firmy Elmont Grupa

2019

Wykonanie prac elektrycznych i elektroenergetycznych związanych z budową nowej hali oraz montaż nowych urządzeń na zlecenie SaMASZ sp. z o.o.

Historia firmy Elmont Grupa

2019

Wyprowadzenie mocy i budowa infrastruktury elektroenergetycznej oraz budowa linii kablowej SN na potrzeby kompleksu farm wiatrowych PGE Klaster

Elsolar Fotowoltaika

2019

Powstaje Elsolar sp. z o.o. Firma specjalizuje się w instalacjach fotowoltaicznych dla osób prywatnych, rolników i firm.

Historia firmy Elmont Grupa

2020

Na zlecenie Wodociągów Białostockich Elektromontaż Wschód wybudował III pulsator na terenie Wydziału Produkcji Wody Pietrasze (WPW Pietrasze) w Białymstoku.

Historia firmy Elmont Grupa

2020

Elektromontaż Wschód zakończył kompleksową modernizację stacji GPZ 110/15 kV w Stoczku Łukowskim.

Historia firmy Elmont Grupa

2020

Elektromontaż Wschód wykonał instalację energetyczną, elektryczną i teletechniczną w Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku. Centrum powstało na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

Historia firmy Elmont Grupa

2020

Elektromontaż Wschód zrealizował kolejną inwestycję przemysłową z branży płyt wiórowych, tym razem dla firmy Egger w Biskupcu.

Historia firmy Elmont Grupa

2020

Elektromontaż Wschód zakończył budowę pod klucz podstacji trakcyjnej PT Kietlanka 110/15/3 kV.

Historia firmy Elmont Grupa

2020

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Radzikowice na zlecenie Tauron Dystrybucja.

Historia firmy Elmont Grupa

2020

Rozbudowa stacji 110/15kV GPZ Żuromin o nowe pole liniowe w związku z przyłączeniem FW Lubowidz-Zalesie.

Historia firmy Elmont Grupa

2020

Modernizacja stacji 110/20kV Sejny. Po raz kolejny wykonaliśmy prace prace modernizacyjne na tej stacji.

Historia firmy Elmont Grupa

2021

Elmont Grupa wybudowała stację elektroenergetyczną 15/110kV z powiązaniami kablowymi 110kV, systemem SCADA, na farmie wiatrowej Banie III.

Historia firmy Elmont Grupa

2021

Elmont Grupa pokrywa 100 % swojego zapotrzebowania na energię elektryczną wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Historia firmy Elmont Grupa

2021

Elmont Grupa wybudowała nową stację z rozdzielnią RS 110 kV Różyna.

Historia firmy Elmont Grupa

2021

Elektromontaż Wschód na zlecenie Enea, wykonał modernizacją stacji GPZ Stargard

Elektromontaż Wschód

2022

Elektromontaż Wschód zmienia nazwę na Elmont sp. z o.o.

Historia firmy Elmont Grupa

2022

Modernizacja podstacji trakcyjnej PT Ełk na zlecenie PKP Energetyka.

2022

Budowa farmy fotowoltaicznej Chotków o mocy 40 MW

Energetyka Jutra - Elmont Grupa

2023

Stawiamy na energetykę jutra. Rozwój Elmont Grupy w kierunku innowacji w odnawialnych źródłach energii (OZE), elektromobilności i magazynowaniu energii.

Elmont Grupa - energia odnawialna OZE, infrastruktura energetycznaGIS Kolno Elmont
1948/2023
Scroll to Top