FARMY WIATROWE

Elektrownie wiatrowe

Misja naszej firmy to zapewnienie dostępu do czystej energii dla przyszłych pokoleń. Chcemy to osiągnąć poprzez budowę trwałych, ekologicznych i wydajnych farm wiatrowych. Nasze usługi obejmują projektowanie, budowę, dostarczanie i konserwację zaawansowanych technologicznie elektrowni wiatrowych. Wykorzystujemy najnowsze technologie i korzystamy z wiedzy ekspertów. Chcemy, aby nasze farmy wiatrowe stały się częścią rozwiązań ekologicznych, które zapewnią czystą energię przyszłym pokoleniom.

Zakres prac

 • sporządzenie dokumentacji budowlanej i wykonawczej,
 • budowa linii w napięciach NN, WN, SN, nN,
 • budowa stacji GPO, GPZ,
 • budowa dróg dojazdowych i placów manewrowych,
 • budowa fundamentów wież turbin wiatrowych,
 • nadzór nad montażem turbin wiatrowych,
 • budowa sieci światłowodowej,
 • montaż i uruchomienie stacji kompensacyjnych i rozdzielczych,
 • uruchomienie rozdzielnic SN zlokalizowanych w turbinach wiatrowych,
 • montaż i uruchomienie układu telesterowania i telemechaniki pracującego dla potrzeb automatyki i zabezpieczenia pracy farmy wiatrowej i systemu SCADA,
 • dostawa i uruchomienie instalacji SSWiN, KD i CCTV wraz z zestawieniem łącz internetowych,
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu,
 • podłączenie farmy wiatrowej do KSE wraz z przeprowadzeniem procedury przed OSD,
 • działania związane z odbiorami i uruchomieniem inwestycji,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną oraz instrukcji ruchu i eksploatacji z uzgodnieniami z operatorem sieci,
 • serwis 24/7 na terenie całego kraju z gwarancją szybkiej reakcji dzięki systemom zdalnej analityki i monitoringu.

Formuła współpracy zostanie dostosowana do potrzeb i oczekiwań Inwestora (system projektuj i buduj, generalny wykonawca, podwykonawca).

Sprawdź ostatnie realizacje

Scroll to Top