Farma PGE KLASTER 97 MW otwarta!

Elmont Grupa – Farmy Wiatrowe

W czwartek 25 czerwca w ramach projektu KLASTER zostały uroczyście otwarte dwie farmy wiatrowe w województwie zachodniopomorskim. Wiatraki znajdują się  w odległości od 3 do 13 km od linii brzegowej Morza Bałtyckiego. Elektromontaż Wschód jako Generalny Wykonawca odpowiadał za zakres elektroenergetyczny.

Elektromontaż Wschód zaprojektował i zbudował linię kablową 110 kV dł. 30 km w relacji GPZ Kamień Pomorski – RS Rybice – GPZ Skrobotowo wraz z rozdzielnią sieciową RS Rybice oraz rozbudową GPZ Skrobotowo na potrzeby wyprowadzenia mocy z FW Rybice, FW Starza i FW Karnice II. W skład farm, leżących na terenach powiatów Kamień Pomorski i Gryfice wchodzą 33 turbiny o mocy 2 MW każda oraz 10 turbin o mocy po 2,2 MW. Moc przyłączeniowa obu farm wynosi 88 MW, a łączna moc zainstalowana 97,18 MW. Całkowity okres eksploatacji to 25 lat. Nakłady inwestycyjne na ten projekt wyniosły 543 mln zł. Koszt 1MW mocy zainstalowanej to 6,1 mln zł.

Faza budowy ruszyła w I kwartale 2019 r., zakończyła się w I kwartale 2020 r.

W sumie 43 wiatraki, których przewidywana roczna produkcja na poziomie 275 GWh energii pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne około 120 tysięcy gospodarstw domowych. Podczas otwarcia zachodniopomorskiej inwestycji Jacek Sasin,  Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych powiedział, że „to tyle, ile miasto wielkości Lublina zużywa w ciągu roku”. Ponadto realizacja projektu Klaster ma umożliwić uniknięcie emisji na poziomie ok. 215 tys. ton CO2. 

Budowa linii kablowej 110 kV połączyła istniejący Główny Punkt Zasilania (GPZ) zlokalizowany w miejscowości Kamień Pomorski (należący do Enea Operator S.A.) z nowo wybudowaną Rozdzielnią Sieciową (RS) Rybice oraz dalej z istniejącą już stacją elektroenergetyczną Skrobotowo. Linia przebiega przez tereny miejskie, przecina drogę krajową, drogi powiatowe i gminne, przechodzi dwoma przewiertami pod rzeką, następnie prowadzi przez tereny zalewowe.

Do wykonania fundamentów wszystkich wiatraków zużyto 16.340 m³ betonu (ponad 1800 kursów betonowozów) oraz 2.120 ton stali zbrojeniowej (to więcej niż waży 8 samolotów pasażerskich Boeing 787 Dreamliner). Turbiny, każda o wadze ok. 260 ton, zamontowane zostały odpowiednio na 110 i 125 metrowych wieżach. Łopaty na nich pracujące, wykonane z laminatu (mieszanki włókna szklanego i żywicy) mają średnicę 100 lub 110 metrów długości.

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski dodał, że „otwierane we czwartek farmy to największa inwestycja, jeśli chodzi o farmy wiatrowe w Polsce”.

Udostępnij

Zobacz również

Infrastruktura energetyczna

Budowa RS 110 kV Lipińskie Małe

Firma Elmont na zlecenie PGE rozpoczęła budowę rozdzielni sieciowej 110 kV na potrzeby przyłączenia Podstacji Trakcyjnej Lipińskie Małe. Pierwszy etap prac obejmował dokumentację techniczną. Następnie przystąpiono do budowy rozdzielni

RS Augustynka - Elmont
Infrastruktura energetyczna

RS 110 kV dla PV 25MW Augustynka

Firma Elmont na zlecenie PGE zrealizowała w terminie umownym budowę rozdzielnicy sieciowej 110 kV na potrzeby podłączenia farmy fotowoltaicznej Augustynka o łącznej mocy przyłączeniowej 25MW.

Farma fotowoltaiczna
Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top