Budujemy w najwyższym standardzie

Naszym priorytetem jest:

1.
spełnianie wymagań klientów
2.
ochrona środowiska naturalnego
3.
bezpieczeństwo i higiena pracy wszystkich pracowników oraz podwykonawców

Z tych względów w naszych spółkach mamy  wdrożony Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z wymaganiami norm:

1.
ISO 9001:2015
2.
ISO 14001:2015
3.
ISO 45001:2018

Potwierdzeniem skuteczności tych systemów są nadane certyfikaty oraz stały nadzór zewnętrznych jednostek certyfikujących.

W związku z tym zarząd Grupy Kapitałowej Elmont Grupa jak i wszyscy pracownicy zapewniają:

pełne zaangażowanie personelu na wszystkich szczeblach do realizacji ustalonych celów jakościowych, środowiskowych oraz BHP

wdrażanie nowych technologii i doskonalenie jakości usług zgodnie z rosnącymi wymaganiami klientów

odpowiedzialne i efektywne wykorzystanie surowców, energii oraz minimalizacji wytwarzanych odpadów i emisji gazów do powietrza

dostęp do informacji z zakresu wpływu działalności firmy na środowisko dla wszystkich zainteresowanych

odpowiednie zarządzanie procesami tak, aby unikać ich negatywnego wpływu na ludzi i środowisko oraz zwiększać skuteczność i efektywność organizacji w osiąganiu celów

zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, także promowanie kultury bezpieczeństwa na każdym szczeblu zarządzania firmą

Elmont Grupa
Elmont Grupa
Elmont Grupa
Scroll to Top