Odpowiedzialność społeczna

Ekologiczny Elmont

Społeczna odpowiedzialność za swój biznes i wiara, że lepsze jutro naszej planety zależy od decyzji podjętej dziś, to dewizy, którymi kierują się spółki z naszej Grupy. Dlatego w trosce o środowisko naturalne stawiamy na inwestycje w odnawialne źródła energii.

Dotyczy to nie tylko naszej działalności, ale również pokrycia wewnętrznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Zakładaliśmy, że do roku 2024 będziemy wykorzystywać na własne potrzeby wyłącznie zieloną energię. Udało nam się zrealizować te plany dużo szybciej!. Już od 2020 roku Elmont Grupa 100% swojego zapotrzebowania na energię elektryczną czerpie wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Elmont Grupa zrealizowała swój cel dzięki:

Własnej instalacji fotowoltaicznej na dachu siedziby

Pompom ciepła, które pokrywają 100% zapotrzebowania na energię cieplną i chłód

3 własnym farmom fotowoltaicznym o łącznej mocy 3 MW

Elmont Grupa

Troszczymy się o nasz klimat

Siedziba Elmont Grupa nie emituje CO2. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie instalacji OZE, produkujemy energię na potrzeby własne w systemie 100% autonomicznym. W ten sposób pokazujemy światu, że czysta energia opłaca się nam wszystkim.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top