INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA

Doświadczony wykonawca infrastruktury energetycznej

 Projektujemy, rozwijamy i budujemy, a także serwisujemy i zarządzamy infrastrukturą elektroenergetyczną w obszarze przemysłu, energetyki i OZE. Oferujemy kompleksową realizację inwestycji w zakresie elektroenergetycznym. Od analizy, przez zaprojektowanie i wybudowanie, po uruchomienie i oddanie do użytkowania. Dzięki kompleksowości oferty chcemy zapewnić Państwu oszczędność czasu i maksymalny komfort pracy.

Zakres prac

 • sporządzenie dokumentacji budowlanej i wykonawczej,
 • uzyskanie niezbędnych zezwoleń,
 • modernizacja/budowa stacji GPZ,
 • budowa stacji abonenckich GPO,
 • budowa linii kablowych w napięciach NN, WN, SN, nN,
 • uruchomienie rozdzielnic WN i SN,
 • montaż i uruchomienie układu telesterowania i telemechaniki pracującego dla potrzeb automatyki i zabezpieczenia oraz systemu SCADA,
 • dostawa i uruchomienie instalacji SSWiN, KD i CCTV wraz z zestawieniem łącz internetowych,
 • budowa sieci światłowodowych,
 • montaż instalacji elektrycznych i oświetleniowch,
 • działania związane z odbiorami i uruchomieniem inwestycji,
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną oraz instrukcji ruchu i eksploatacji z uzgodnieniami z operatorem sieci,
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,
 • serwis 24/7 na terenie całego kraju z gwarancją szybkiej reakcji dzięki systemom zdalnej analityki i monitoringu.

Sprawdź ostatnie realizacje

Scroll to Top