PT 110kv Czachówek już pracuje

Elmont Grupa – Infrastruktura Energetyczna

Elmont wybudował podstację trakcyjną Czachówek.

Inwestycja obejmowała roboty wielobranżowe, a w szczególności elektroenergetyczne.

Zostały wykonane następujące elementy: konstrukcja budynku, konstrukcje żelbetowe, konstrukcje stalowe, ogrzewanie, wentylacja, instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wod-kan., drogi, place, chodniki i ogrodzenie terenu. W zakresie wyposażenia technologicznego obiektu PT Czachówek zostały zamontowane i uruchomione zespoły prostownikowe, rozdzielnia 15kV AC, rozdzielnia 3kV DC, celka minusowa, urządzenie TCK, EZZ, transformator potrzeb własnych, zespół uziemiający punkt neutralny sieci SN, dławik kompensacji mocy biernej, rozdzielnica potrzeb własnych 230/400V AC, 220V DC, instalacje elektryczne nN, instalacje alarmowe, SAP, CCTV, instalacja uziemiająca i odgromowa, system komunikacji wewnątrz podstacyjnej, rozdzielnie potrzeb własnych.

W ramach wyposażenia technologicznego 110kV zostały wykonane i zamontowane fundamenty, konstrukcje pod aparaturę, aparatura, kable i przewody, osprzęt, izolacje, instalacje ochrony odgromowej i uziemienia. Wykonano i uruchomiono również obwody wtórne. W ramach komunikacji obiekt PT Czachówek i GPZ Góra Kalwaria został wyposażony w szafy komunikacji połączone ze sobą za pomocą magistrali CANBUS, dodatkowo zostały wykonanie połączenia światłowodowe. 

Na potrzeby zasilenia obiektu wybudowano linię kablową WN 110kV na odcinku: istniejąca stacja GPZ – stacja PT Czachówek wraz z kablem optycznym. Prace wykonano zgodnie z umową.

Jest to jedna z wielu inwestycji tego typu zrealizowanych przez spółki Elmont Grupy dla potrzeb modernizowanej sieci trakcyjnej PKP w całym kraju. Obecnie prowadzimy prace na kilku bliźniaczych obiektach.

Udostępnij

Zobacz również

Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Infrastruktura energetyczna

Magazyn Energii 400 MWh

Pracownia Projektowa Enspro wykona projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej HEP2 o mocy 200MW i pojemności 400MWh wraz z przyłączeniem

Farma fotowoltaiczna Elmont
Farmy fotowoltaiczne

Farma PV 20 MW na Pomorzu

Elmont rozpoczyna realizację następnej farmy fotowoltaicznej dużej mocy. Tym razem na zlecenie zagranicznego inwestora w systemie Projektuj i Buduj, powstanie farma o mocy 20 MW

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top