Farma PV 60 MW Zagórzyca oficjalnie otwarta

Farma fotowoltaiczna Zagórzyca Elmont Grupa

23 czerwca w Zagórzycy, niedaleko Słupska nastąpiło uroczyste uruchomienie farmy fotowoltaicznej. Inwestorem jest Wento, firma należąca do wywodzącej się z Norwegii grupy Equinor. Generalnym wykonawcą był Elmont. Realizacja prac budowlanych zajęła prawie rok, w budowę zaangażowanych było ponad 500 osób.

Farma fotowoltaiczna o mocy 60 MW została zbudowana na obszarze 55 ha. Składa się z ponad 110 tysięcy sztuk paneli fotowoltaicznych wykonanych w technologii monokrystalicznej. Zakres inwestycji obejmował również budowę stacji elektroenergetycznej WN/SN GPO Zagórzyca z napowietrzą rozdzielnią 110kV. Na terenie farmy ułożono ponad 600 km kabli oraz zamontowano ponad 49 tysięcy nóg konstrukcji wsporczych. Obiekt przyłączony został do sieci z wykorzystaniem kablowej linii wysokiego napięcia o długości 6 km. Farma fotowoltaiczna w Zagórzycy przez kolejnych 30 lat ma produkować 61 GWh energii rocznie, odpowiada to zużyciu 31 tys. polskich gospodarstw domowych.

Cieszymy się, że coraz więcej krajowych firm, podobnych do naszej, włącza się w budowanie zrównoważonej energetyki jutra i może skorzystać na boomie w branży fotowoltaicznej w Polsce.

Otwarcie jednej z największych farm fotowoltaicznych w północnej Polsce to znaczący krok w kierunku osiągnięcia celu w zakresie wykorzystywania energii z odnawialnych źródeł. Przemysł fotowoltaiczny w Polsce ma znaczący potencjał rozwojowy i może przyczynić się do poprawy jakości życia w naszym kraju, a także minimalizuje niekorzystne zmiany klimatyczne. Zrealizowana farma fotowoltaiczna w Zagórzycy, jest przykładem korzystnego wpływu biznesu na środowisko i pokazuje, że w dzisiejszych czasach rozwój gospodarczy i ochrona środowiska mogą i powinny działać równocześnie.

Video autorstwa Wento

Udostępnij

Zobacz również

Infrastruktura energetyczna

Budowa RS 110 kV Lipińskie Małe

Firma Elmont na zlecenie PGE rozpoczęła budowę rozdzielni sieciowej 110 kV na potrzeby przyłączenia Podstacji Trakcyjnej Lipińskie Małe. Pierwszy etap prac obejmował dokumentację techniczną. Następnie przystąpiono do budowy rozdzielni

RS Augustynka - Elmont
Infrastruktura energetyczna

RS 110 kV dla PV 25MW Augustynka

Firma Elmont na zlecenie PGE zrealizowała w terminie umownym budowę rozdzielnicy sieciowej 110 kV na potrzeby podłączenia farmy fotowoltaicznej Augustynka o łącznej mocy przyłączeniowej 25MW.

Farma fotowoltaiczna
Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top