Farma PV Lubanowo 11,86 MW już pracuje

Farma fotowoltaiczna Lubanowo

Elmont kończy budowę farmy fotowoltaicznej w Lubanowie, w województwie zachodniopomorskim. Inwestorem jest spółka Energix.

Zakres tego przedsięwzięcia obejmował:

  • montaż na konstrukcjach wsporczych 25 776 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 11,86 MW,
  • budowę 3 kontenerowych stacji transformatorowych z centralnym falownikiem,
  • budowę złącza kablowego SN z rozdzielnicą SN wraz z, systemami telemechaniki oraz nadzoru wizyjnego i sensorycznego elektrowni,
  • linii kablowych niskiego napięcia (AC i DC);
  • linii kablowych SN z kanalizacją światłowodową
  • budowę pozostałej infrastruktury technicznej takiej jak: drogi wewnętrzne, ogrodzenie oraz system ochrony technicznej i wizyjnej.

Podstawowym celem realizacji inwestycji, był montaż zespołu urządzeń infrastruktury technicznej wykorzystujących promieniowanie słoneczne do produkcji energii elektrycznej. Energia elektryczna wytwarzana „ze słońca” i może być wykorzystywana do zasilania urządzeń elektrycznych pod warunkiem zastosowania urządzeń przekształcających napięcie stałe generowane przez panele fotowoltaiczne na napięcie przemienne, które skutecznie można wykorzystać do zasilania urządzeń elektrycznych powszechnego użytku. Konwersja z napięcia stałego na napięcie przemienne odbywa się z wykorzystaniem przekształtników energoelektronicznych (inwerterów).

W tej inwestycji wykorzystaliśmy moduły First Solar Series 6 Plus TSM-DEG19C.20 o mocy 460 Wp każdy. Instalacja zawiera łącznie 25776 sztuk modułów ułożonych na stołach w układzie pionowym na konstrukcjach wsporczych: 3×18, 3×12 oraz 3×6. Moduły fotowoltaiczne zostały połączone fabrycznymi przewodami w zespoły 6 szeregowo połączonych elementów tworząc jeden łańcuch (tzw. string). Każdy pojedynczy łańcuch połączony równolegle z innymi łańcuchami (od 6 do 9 równolegle połączonych stringów) tworzy zespół łańcuchów (tzw. super string). Super stringi wprowadzane zostały miedzianymi przewodami solarnymi DC o przekroju 6mm2 do skrzynek łączeniowych PV (tzw. DC Box’ów). Do każdego DC Box’a wprowadzono maksymalnie 12 super stringów. Aluminiowe kable zasilające o przekroju 150 mm2 z DC Box-ów zostały wprowadzone na wejścia falowników centralnych (po 18 szt. na każdy falownik). W falownikach centralnych napięcie stałe wytwarzane w panelach fotowoltaicznych konwertowane jest na napięcie przemienne (50 Hz). Na projektowanej farmie zastosowano 3 szt. inwerterów Sunny Central SC 4000 UP o mocy 4000 kVA każdy.

Powstała w powyżej opisany sposób elektrownia przyłączona liniami niskiego napięcia DC ze stanowiskami inwerterów wyposażonych nie tylko w falowniki, ale również transformator nn/SN, rozdzielnicę SN oraz transformator potrzeb własnych wraz z rozdzielnicą potrzeb własnych. Przyłączem kablowym SN 33 kV energia wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne jest wyprowadzana do tzw. głównego punktu odbioru – GPO, skąd jest przesyłana do sieci energetycznej operatora.

Farma fotowoltaiczna Lubanowo to inwestycja, która została zbudowana z poszanowaniem środowiska naturalnego. Ogrodzenie wokół farmy zostało podniesione na taką wysokość, aby umożliwić zwierzętom swobodne przemieszczanie się i nie zakłócać ich naturalnych szlaków migracyjnych.

Budowa farmy fotowoltaicznej w Lubanowie jest tylko jednym z wielu kroków, jakie podejmuje Nasza Firma, aby przyczynić się do globalnej transformacji energetycznej. Dzięki kolejnej inwestycji OZE będziemy mogli zaspokajać rosnące zapotrzebowanie na energię w sposób czysty i zrównoważony.

Udostępnij

Zobacz również

Infrastruktura energetyczna

Budowa RS 110 kV Lipińskie Małe

Firma Elmont na zlecenie PGE rozpoczęła budowę rozdzielni sieciowej 110 kV na potrzeby przyłączenia Podstacji Trakcyjnej Lipińskie Małe. Pierwszy etap prac obejmował dokumentację techniczną. Następnie przystąpiono do budowy rozdzielni

RS Augustynka - Elmont
Infrastruktura energetyczna

RS 110 kV dla PV 25MW Augustynka

Firma Elmont na zlecenie PGE zrealizowała w terminie umownym budowę rozdzielnicy sieciowej 110 kV na potrzeby podłączenia farmy fotowoltaicznej Augustynka o łącznej mocy przyłączeniowej 25MW.

Farma fotowoltaiczna
Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top