Kolejny etap Farmy Wiatrowej Banie oficjalnie otwarty!

Farma Wiatrowa Banie - otwarcie- Elmont

31.05 uroczyście świętowaliśmy zakończenie budowy i otwarcie kolejnego etapu rozbudowy jednej z największych farm wiatrowych w Polsce.

Dwa etapy o łącznej mocy 137,4 MW (etap III – 81,4 MW; etap IV – 56 MW) jest położona w województwie zachodniopomorskim, w gminie Banie.

Budowa Farmy zrealizowana została dla firmy Energix Polska.

W ramach tej inwestycji wybudowaliśmy Stację GPO Banie, rozbudowaliśmy Stację GPZ Nowe Czarnowo oraz wybudowaliśmy linię kablową WN 110 kV łączącą oba obiekty celem wyprowadzenia mocy Farm Wiatrowych Banie III  i Banie IV oraz Farmy fotowoltaicznej PV Lubanowo.

Realizacja prac budowlanych zajęła około 9 miesięcy, w ciągu których zamontowaliśmy transformator 220/110/30 kV 120MVA w GPZ Nowe Czarnowo wraz z polami rozdzielni napowietrznej 110 i 220 kV. Zakres inwestycji obejmował również budowę stacji WN/SN GPO Banie wyposażonej w napowietrzą rozdzielnię 110kV, wraz z transformatorami 110/33kV o mocy 86 i 68 MVA oraz  infrastrukturą towarzyszącą.

Obiekt GPO Banie został przyłączony do GPZ Nowe Czarnowo z wykorzystaniem kablowej linii wysokiego napięcia o długości blisko 14 km. Z sukcesem zakończone zostały procedury formalno-prawne oraz pozyskano pozwolenie ION i EON na produkcję energii.

Udostępnij

Zobacz również

Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Infrastruktura energetyczna

Magazyn Energii 400 MWh

Pracownia Projektowa Enspro wykona projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej HEP2 o mocy 200MW i pojemności 400MWh wraz z przyłączeniem

Farma fotowoltaiczna Elmont
Farmy fotowoltaiczne

Farma PV 20 MW na Pomorzu

Elmont rozpoczyna realizację następnej farmy fotowoltaicznej dużej mocy. Tym razem na zlecenie zagranicznego inwestora w systemie Projektuj i Buduj, powstanie farma o mocy 20 MW

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top