ELSERWIS

Uruchomienia, przeglądy, serwis i konserwacja

Elserwis to firma serwisowa pełniąca całodobowy nadzór nad obiektami OZE i infrastrukturą elektroenergetyczną. Specjalizuje się w pracach rozruchowo – pomiarowych, eksploatacyjnych i serwisowych. Posiada niezbędne zasoby oraz kompetencje do prowadzenia usługi O&M z własnym Centrum Dyspozytorskim 24/7 farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Oferta Elserwis zawiera:

Prowadzenie ruchu stacji i urządzeń energetycznych, w tym nadzór i dopuszczenia do prac, przełączenia i wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych NN, WN, SN, nN

Przeglądy okresowe obiektów i urządzeń elektroenergetycznych NN, WN, SN, nN oraz obiektów telekomunikacyjnych

Prace remontowe i modernizacyjne urządzeń i obiektów elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych

24h serwis instalacji i urządzeń elektrycznych NN, WN, SN, nN oraz obiektów telekomunikacyjnych

Ekspertyzy techniczne

Zdalny monitoring i analityka sieci energetycznej

Stały nadzór i serwis farm wiatrowych i fotowoltaicznych

Scroll to Top