Farma fotowoltaiczna Chotków 40 MW na ukończeniu

Farma Fotowoltaiczna Chotków - Elmont

Elmont kończy budowę farmy fotowoltaicznej Chotków o mocy 40 MW. Elektrownia jest zlokalizowana w powiecie żagańskim w województwie lubuskim. Powierzchnia całej zabudowy to 45 ha.

Zakres inwestycji obejmował:

  • budowę stacji GPO 110/30kV o mocy 40MW, w skład której wchodził: budynek stacji, wnętrzowa rozdzielnia 30kV oraz napowietrzna rozdzielnia 110KV;
  • montaż na konstrukcjach wsporczych 61 411 sztuk paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 39,9MW;
  • montaż 144 falowników;
  • montaż 6 trafostacji o mocy 6,75MW każda;
  • budowę linii kablowych SN o łącznej długości 2,7km wraz z kanalizacją światłowodową;
  • budowę linii kablowych AC o łącznej długości 10,4km;
  • montaż obwodów DC o łącznej długości 68,4km;
  • budowę pozostałej infrastruktury technicznej takiej jak: drogi wewnętrzne i gminne, ogrodzenie oraz system ochrony technicznej i wizyjnej.

Instalacja zawiera łącznie 61 411 sztuk modułów ułożonych na stołach w układzie pionowym na konstrukcjach wsporczych. Energia wytworzona w modułach trafia w pierwszej kolejności do falowników, które poprzez odpowiednią transformacje przekazują ją do pośredniczących stacji transformatorowych, następnie trafia ona do stacji GPO 110kV poprzez linie kablowe średniego napięcia. Ostatnim etapem jest odpowiednie przetransformowanie energii oraz przekazanie jej do sieci dystrybucyjnej za pomocą linii napowietrznej wysokiego napięcia. W zakres inwestycji wchodziła również budowa oraz częściowy remont dróg gminnych oraz dojazdowych o łącznej długości ponad 2,5km

Mając na uwadze nasze otoczenie i ekosystem, postaraliśmy się, aby nasza inwestycja miała jak najmniejszy wpływ na przyrodę. Dlatego specjalnie podnieśliśmy ogrodzenie farmy na odpowiednią wysokość, aby umożliwić swobodne przemieszczanie się małych zwierząt, nie przeszkadzając im w naturalnych szlakach migracyjnych.

Budowa farmy fotowoltaicznej w Chotkowie to kolejny krok w globalnej transformacji energetycznej, która ma na celu zadbanie o naszą przyszłość już dzisiaj.

Udostępnij

Zobacz również

RS Augustynka - Elmont
Infrastruktura energetyczna

RS 110 kV dla PV 25MW Augustynka

Firma Elmont na zlecenie PGE zrealizowała w terminie umownym budowę rozdzielnicy sieciowej 110 kV na potrzeby podłączenia farmy fotowoltaicznej Augustynka o łącznej mocy przyłączeniowej 25MW.

Farma fotowoltaiczna
Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Magazyny energii - Enspro - projektowanie
Infrastruktura energetyczna

Magazyn Energii 400 MWh

Pracownia Projektowa Enspro wykona projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej HEP2 o mocy 200MW i pojemności 400MWh wraz z przyłączeniem

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top