SMART GRID dla ENEA

Enea Smart Grid - Elmont - infrastruktura energetyczna

           Na zlecenie ENEA Operator sp. z o.o., Elmont przeprowadził budowę elektroenergetycznej sieci inteligentnej tzw. SMART GRID na terenie Szczecina, powiatu gryfińskiego i Świnoujścia.

Inwestycja obejmowała modernizację oraz przebudowę stacji SN, linii kablowych, stacji SN/nN oraz zastosowanie w nich automatyki FDIR pozwalającej na szybkie wykrywanie zwarć i eliminację uszkodzonego odcinka oraz wykonanie przełączeń tak aby utrzymać zasilanie sieci.

W ramach projektu została sporządzona kompletna dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniem wszystkich aspektów formalno-prawnych. Przebudowano także obiekty:

-RS Cedynia,

-RS Piastowska w Świnoujściu,

-trzy główne rozdzielnie SN w Szczecinie tj. RS TV Centrum, RS Krzysztofa i RS Storrady,

Wybudowano również nowy obiekt RS Banie i zmodernizowano stanowiska potrzeb własnych na terenie GPZ Międzyzdroje.

Inwestycja objęła również przebudowę i modernizację ciągów liniowych na terenach RD Stargard, RD Międzyzdroje oraz RD Szczecin, w których to zmodernizowano stacje SN/nN wymieniając w nich rozdzielnice SN wyposażone w automatykę zabezpieczeniową i zdalne sterowanie oraz zabudowano nowe linie kablowe SN i wymieniono  stanowiska słupowe.

Ze względu na zastosowanie nowoczesnej aparatury rozdzielczej, a także wdrożenia systemu  komunikacji między urządzeniami oraz z jednostkami nadrzędnymi w najwyższym na dzień dzisiejszy standardzie, projekt ten jest niezwykle ważnym oraz bardzo interesującym przedsięwzięciem zarówno dla Inwestora – ENEA Operator sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin jak i Elmont Grupy.

Poza pracami elektroenergetycznymi w zakres Inwestycji wchodziło przygotowanie kompletnej infrastruktury na potrzeby działania poszczególnych stacji. W ramach realizacji przeprowadzono 11 testów automatyki zabezpieczeniowej FDIR (wykonanie prób zwarciowych w liniach napowietrznych oraz kablowych wraz z edycją w systemie nadrzędnym Enea Operator) w które swoim zasięgiem objęły cały obszar Inwestycji.

Całkowity czas realizacji zadania wyniósł 44 miesiące.

Udostępnij

Zobacz również

Infrastruktura energetyczna

Budowa RS 110 kV Lipińskie Małe

Firma Elmont na zlecenie PGE rozpoczęła budowę rozdzielni sieciowej 110 kV na potrzeby przyłączenia Podstacji Trakcyjnej Lipińskie Małe. Pierwszy etap prac obejmował dokumentację techniczną. Następnie przystąpiono do budowy rozdzielni

RS Augustynka - Elmont
Infrastruktura energetyczna

RS 110 kV dla PV 25MW Augustynka

Firma Elmont na zlecenie PGE zrealizowała w terminie umownym budowę rozdzielnicy sieciowej 110 kV na potrzeby podłączenia farmy fotowoltaicznej Augustynka o łącznej mocy przyłączeniowej 25MW.

Farma fotowoltaiczna
Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top