PT i RS Kietlanka 110/15/3 kV uruchomione

Elmont Grupa – Infrastruktura Energetyczna

Elektromontaż Wschód zakończył budowę pod klucz podstacji trakcyjnej PT Kietlanka 110/15/3 kV, linii kablowej dwutorowej WN o długości około 0,5 km wraz ze słupem rurowym oraz rozdzielni sieciowej 110 kV RS Kietlanka.

Zakres prac obejmował:

 • budowę budynku kolejowego – podstacji trakcyjnej PT,
 • budowę dróg wewnętrznych i zjazdu z drogi gminnej,
 • budowę instalacji sanitarnych, kanalizacji deszczowej i przyłącza wodociągowego,
 • budowę przyłącza telekomunikacyjnego wraz z uruchomieniem łączności,
 • budowę fundamentów studniowych,
 • montaż i uruchomienie instalacji przeciwpożarowej, włamania i monitoringu, instalacji elektrycznych,
 • dostawę i montaż rozdzielnicy 15kV,
 • dostawę i montaż rozdzielnicy 3 kV,
 • dostawę i montaż rozdzielni 110kV w wykonaniu kompaktowym,
 • dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń łączności,
 • budowę i wprowadzenie kabla światłowodowego do podstacji,
 • dostawę, montaż i podłączenie napowietrznej stacji transformatorowej,
 • budowę budynku rozdzielni sieciowej RS,
 • dostawę i montaż urządzeń WN wraz z montażem obwodów pierwotnych.

Udostępnij

Zobacz również

Infrastruktura energetyczna

Budowa RS 110 kV Lipińskie Małe

Firma Elmont na zlecenie PGE rozpoczęła budowę rozdzielni sieciowej 110 kV na potrzeby przyłączenia Podstacji Trakcyjnej Lipińskie Małe. Pierwszy etap prac obejmował dokumentację techniczną. Następnie przystąpiono do budowy rozdzielni

RS Augustynka - Elmont
Infrastruktura energetyczna

RS 110 kV dla PV 25MW Augustynka

Firma Elmont na zlecenie PGE zrealizowała w terminie umownym budowę rozdzielnicy sieciowej 110 kV na potrzeby podłączenia farmy fotowoltaicznej Augustynka o łącznej mocy przyłączeniowej 25MW.

Farma fotowoltaiczna
Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top