Mieszalnia Pasz PZZ Wałcz w Pile

Elmont Grupa – Inwestycje przemysłowe

W ramach kontraktu Elektromontaż Wschód wykonał prace w zakresie sieci zasilającej, instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz instalacji technologicznych AKPiA.
Zakład powstał na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a wartość całej inwestycji to 75 mln zł.

Zakres prac:

 • dostawa i montaż głównej stacji zasilającej GSZ,
 • dostawa i montaż rozdzielnicy średniego napięcia w GSZ,
 • dostawa i montaż mostu kablowego średniego napięcia (połączenie transformatorów z rozdzielnicą SN),
 • dostawa i montaż 5 szt. złącz kablowych,
 • dostawa i montaż 2 szt. transformatorów suchych żywicznych o mocy 3150 kVA,
 • dostawa i montaż rozdzielnicy głównej obiektowej niskiego napięcia stacji,
 • dostawa i montaż 2 szt. baterii kondensatorów o mocach 500 kVA na potrzeby kompensacji mocy biernej,
 • dostawa i montaż rozdzielnic obiektowych elektrycznych,
 • dostawa i montaż tras kablowych dla instalacji elektrycznych i technologicznych,
 • dostawa i montaż oprzewodowania instalacji technologicznych,
 • dostawa i montaż wewnętrznych linii zasilających rozdzielnice obiektowe,
 • dostawa i montaż oprzewodowania instalacji oświetleniowej i siłowej,
 • dostawa i montaż oświetlenia wewnętrznego ogólnego,
 • dostawa i montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • dostawa i montaż osprzętu elektroinstalacyjnego,
 • dostawa i montaż instalacji odgromowej i uziemiającej,
 • dostawa i montaż instalacji niskoprądowych,
 • wykonanie pomiarów i badań pomontażowych,
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Udostępnij

Zobacz również

Infrastruktura energetyczna

Budowa RS 110 kV Lipińskie Małe

Firma Elmont na zlecenie PGE rozpoczęła budowę rozdzielni sieciowej 110 kV na potrzeby przyłączenia Podstacji Trakcyjnej Lipińskie Małe. Pierwszy etap prac obejmował dokumentację techniczną. Następnie przystąpiono do budowy rozdzielni

RS Augustynka - Elmont
Infrastruktura energetyczna

RS 110 kV dla PV 25MW Augustynka

Firma Elmont na zlecenie PGE zrealizowała w terminie umownym budowę rozdzielnicy sieciowej 110 kV na potrzeby podłączenia farmy fotowoltaicznej Augustynka o łącznej mocy przyłączeniowej 25MW.

Farma fotowoltaiczna
Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top