Mieszalnia Pasz PZZ Wałcz w Pile

Elmont Grupa – Inwestycje przemysłowe

W ramach kontraktu Elektromontaż Wschód wykonał prace w zakresie sieci zasilającej, instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz instalacji technologicznych AKPiA.
Zakład powstał na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a wartość całej inwestycji to 75 mln zł.

Zakres prac:

 • dostawa i montaż głównej stacji zasilającej GSZ,
 • dostawa i montaż rozdzielnicy średniego napięcia w GSZ,
 • dostawa i montaż mostu kablowego średniego napięcia (połączenie transformatorów z rozdzielnicą SN),
 • dostawa i montaż 5 szt. złącz kablowych,
 • dostawa i montaż 2 szt. transformatorów suchych żywicznych o mocy 3150 kVA,
 • dostawa i montaż rozdzielnicy głównej obiektowej niskiego napięcia stacji,
 • dostawa i montaż 2 szt. baterii kondensatorów o mocach 500 kVA na potrzeby kompensacji mocy biernej,
 • dostawa i montaż rozdzielnic obiektowych elektrycznych,
 • dostawa i montaż tras kablowych dla instalacji elektrycznych i technologicznych,
 • dostawa i montaż oprzewodowania instalacji technologicznych,
 • dostawa i montaż wewnętrznych linii zasilających rozdzielnice obiektowe,
 • dostawa i montaż oprzewodowania instalacji oświetleniowej i siłowej,
 • dostawa i montaż oświetlenia wewnętrznego ogólnego,
 • dostawa i montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
 • dostawa i montaż osprzętu elektroinstalacyjnego,
 • dostawa i montaż instalacji odgromowej i uziemiającej,
 • dostawa i montaż instalacji niskoprądowych,
 • wykonanie pomiarów i badań pomontażowych,
 • sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Udostępnij

Zobacz również

Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 4,4MW

Z przyjemnością informujemy o nowym kontrakcie Elmont na zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy 4,4 MW dla Inwestora zagranicznego. Prace obejmować będą wykonanie projektów

Infrastruktura energetyczna

Nowy GIS 110kV dla EON

Konsorcjum firm Elmont Sp. z o.o. oraz Pracownia Projektowa Enspro Sp. z o.o. opracuje dokumentację wykonawczą oraz wybuduje w technologii gazowej stację elektroenergetyczną 110 kV

Farmy fotowoltaiczne

Farmy słoneczne o mocy 4MW

Elmont wspólnie z Pracownią Projektową Enspro zaprojektuje oraz wybuduje farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 4 MW. Zakres prac obejmuje wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, dostawę

Farma Fotowoltaiczna Chotków - Elmont
Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna Chotków 40 MW na ukończeniu

Elmont kończy budowę farmy fotowoltaicznej Chotków o mocy 40 MW. Elektrownia jest zlokalizowana w powiecie żagańskim w województwie lubuskim. Powierzchnia całej zabudowy to 45 ha.

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top