Zakład mleczarski

Elmont Grupa – Inwestycje przemysłowe

Jako generalny wykonawca robót elektroenergetycznych na bezpośrednie zlecenie Inwestora zrealizowaliśmy zadanie inwestycyjne, polegające na rozbudowie i dostosowaniu układu elektroenergetycznego zakładu do pracy z zakładową elektrociepłownią kogeneracyjną. Zainstalowane w elektrociepłowni dwa spalinowe zespoły prądotwórcze typu Caterpillar G3512E zasilane gazem ziemnym umożliwiają skojarzone wytworzenie 2000kW energii elektrycznej i 2200kW energii cieplnej w postaci pary i gorącej wody.

Wytworzona w procesie wysokosprawnej kogeneracji energia zużywana jest na potrzeby zakładu, a dodatkowym benefitem dla wytwórcy jest możliwość uzyskania świadectwa pochodzenia energii (tzw. żółty certyfikat).

Zakres prac:

 • stacja PZO, w tym:
  – rozdzielnia średniego napięcia typ UniSwitch 17,5kV; 630A; prąd zwarciowy 1-sek 16kA,
  – zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkowe podanie napięcia do sieci PGE Dystrybucja S.A.,
  – przekazywanie stanów odwzorowania wyłączników do systemu PRINS,
  – pomiar rozliczeniowy.
 • stacja budynku kotłowni, w tym:
  – rozdzielnia średniego napięcia typ SafeRing CCVV,
  – transformatory 15,75/0,42kV o mocy 1250kVA,
  – kompensacja mocy biernej,
  – wentylacja komory transformatorowej,
  – sygnalizacja przeciążenia transformatorów,
  – uziemienie i ochronę od porażeń.
 • układ pomiarowy, w tym:
  – pomiar rozliczeniowy na zaciskach generatorów G1 i G2.
 • układanie kabli, w tym:
  – układanie kabli SN typu 3x XRUHAKXS 1x120mm2
  – układanie kabli nN,
  – kanalizację kablową.
 • ochronę przeciwporażeniową,
 • ochronę przeciwprzepięciową.

Udostępnij

Zobacz również

Infrastruktura energetyczna

Budowa RS 110 kV Lipińskie Małe

Firma Elmont na zlecenie PGE rozpoczęła budowę rozdzielni sieciowej 110 kV na potrzeby przyłączenia Podstacji Trakcyjnej Lipińskie Małe. Pierwszy etap prac obejmował dokumentację techniczną. Następnie przystąpiono do budowy rozdzielni

RS Augustynka - Elmont
Infrastruktura energetyczna

RS 110 kV dla PV 25MW Augustynka

Firma Elmont na zlecenie PGE zrealizowała w terminie umownym budowę rozdzielnicy sieciowej 110 kV na potrzeby podłączenia farmy fotowoltaicznej Augustynka o łącznej mocy przyłączeniowej 25MW.

Farma fotowoltaiczna
Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top