Przebudowa stacji WN/SN w Czarnej Białostockiej

Elmont Grupa – Infrastruktura Energetyczna

Elektromontaż Wschód przebudował stację 110/6 kV w Czarnej Białostockiej.

Zakres prac obejmował:

  • wykonanie rozbiórki istniejących budynków, budowli i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na rozbiórkę,
  • wykonanie robót budowlano – montażowych zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę,
  • montaż i uruchomienie wszystkich przewidzianych projektem urządzeń,
  • wykonanie kompletnego systemu telemechaniki stacji zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym dostawę materiałów i urządzeń oraz wszelkie powiązane prace konfiguracyjne i rozruchowe,
  • wprowadzenie nastawy do wbudowanych urządzeń oraz przeprowadzenie sprawdzeń rozruchowych wszystkich wyposażonych pól rozdzielni zgodnie z zatwierdzonym programem uruchomienia i potwierdzenie ich protokołami,
  • przeprowadzenie testów i prób funkcjonalnych całego układu telemechaniki, w tym komunikacji z lokalnym i centralnym systemem nadzoru dyspozytorskiego BTC PRINS oraz w kanale nadzoru inżynierskiego,
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
  • opracowanie i zatwierdzenie u Operatora Instrukcji Eksploatacji Stacji.

Udostępnij

Zobacz również

Infrastruktura energetyczna

Budowa RS 110 kV Lipińskie Małe

Firma Elmont na zlecenie PGE rozpoczęła budowę rozdzielni sieciowej 110 kV na potrzeby przyłączenia Podstacji Trakcyjnej Lipińskie Małe. Pierwszy etap prac obejmował dokumentację techniczną. Następnie przystąpiono do budowy rozdzielni

RS Augustynka - Elmont
Infrastruktura energetyczna

RS 110 kV dla PV 25MW Augustynka

Firma Elmont na zlecenie PGE zrealizowała w terminie umownym budowę rozdzielnicy sieciowej 110 kV na potrzeby podłączenia farmy fotowoltaicznej Augustynka o łącznej mocy przyłączeniowej 25MW.

Farma fotowoltaiczna
Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top