Przebudowa stacji WN/SN w Czarnej Białostockiej

Elmont Grupa – Infrastruktura Energetyczna

Elektromontaż Wschód przebudował stację 110/6 kV w Czarnej Białostockiej.

Zakres prac obejmował:

  • wykonanie rozbiórki istniejących budynków, budowli i urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na rozbiórkę,
  • wykonanie robót budowlano – montażowych zgodnie z dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę,
  • montaż i uruchomienie wszystkich przewidzianych projektem urządzeń,
  • wykonanie kompletnego systemu telemechaniki stacji zgodnie z dokumentacją techniczną, w tym dostawę materiałów i urządzeń oraz wszelkie powiązane prace konfiguracyjne i rozruchowe,
  • wprowadzenie nastawy do wbudowanych urządzeń oraz przeprowadzenie sprawdzeń rozruchowych wszystkich wyposażonych pól rozdzielni zgodnie z zatwierdzonym programem uruchomienia i potwierdzenie ich protokołami,
  • przeprowadzenie testów i prób funkcjonalnych całego układu telemechaniki, w tym komunikacji z lokalnym i centralnym systemem nadzoru dyspozytorskiego BTC PRINS oraz w kanale nadzoru inżynierskiego,
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
  • opracowanie i zatwierdzenie u Operatora Instrukcji Eksploatacji Stacji.

Udostępnij

Zobacz również

Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Infrastruktura energetyczna

Magazyn Energii 400 MWh

Pracownia Projektowa Enspro wykona projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej HEP2 o mocy 200MW i pojemności 400MWh wraz z przyłączeniem

Farma fotowoltaiczna Elmont
Farmy fotowoltaiczne

Farma PV 20 MW na Pomorzu

Elmont rozpoczyna realizację następnej farmy fotowoltaicznej dużej mocy. Tym razem na zlecenie zagranicznego inwestora w systemie Projektuj i Buduj, powstanie farma o mocy 20 MW

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top