ELSERWIS

Uruchomienia, przeglądy, serwis farm fotowoltaicznych i wiatrowych

Elserwis to firma serwisowa pełniąca całodobowy nadzór nad obiektami OZE i infrastrukturą elektroenergetyczną. Specjalizuje się w pracach rozruchowo – pomiarowych, eksploatacyjnych i serwisowych. Posiada niezbędne zasoby oraz kompetencje do prowadzenia usługi O&M z własnym Centrum Dyspozytorskim 24/7 farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Oferta Elserwis:

Prowadzenie ruchu stacji i urządzeń energetycznych, w tym nadzór i dopuszczenia do prac, przełączenia i wyłączenia urządzeń elektroenergetycznych NN, WN, SN, nN

Przeglądy okresowe obiektów i urządzeń elektroenergetycznych NN, WN, SN, nN oraz obiektów telekomunikacyjnych

Prace remontowe i modernizacyjne urządzeń i obiektów elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych

24h serwis instalacji i urządzeń elektrycznych NN, WN, SN, nN oraz obiektów telekomunikacyjnych

Ekspertyzy techniczne

Zdalny monitoring i analityka sieci energetycznej

Stały nadzór i serwis farm wiatrowych i fotowoltaicznych

Centrum Dyspozytorskie

• Zlokalizowane w siedzibie Elserwis

• Wydzielone pomieszczenie z kontrolą dostępu oraz ograniczonym dostępem dla osób postronnych

• Dyspozytorzy pracujący w systemie 24/7 w stałym kontakcie z Zamawiającym za pośrednictwem telefonu alarmowego oraz e-mail

• Stały nadzór nad systemami zdalnej obsługi

• Zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji i konserwacji obiektów

• Codzienne monitorowanie wydajności wraz ze zdalną reakcją na zdarzenia i awarie w celu przywrócenia sieci i urządzeń do pracy

• Monitorowanie systemu alarmowego oraz współpraca z firmą ochrony

Zakres prac Centrum Dyspozytorskiego

 

☑️ Prognozowanie dotyczące oczekiwanego wytwarzania energii przez elektrownię z częstotliwością i rozdzielczością wymaganą przez zakład energetyczny

☑️ Obsługa żądań OSD związanych z eksploatacją obiektów i wykonywanie procedur

☑️ Raportowanie działań

☑️ Codzienne raportowanie uzysków, błędów, uwag i awarii

☑️ Obsługa systemu ochrony obiektu

☑️ Zezwalanie na wejście na obiekt po uprzednio wykonanym telefonie przez osobę dopuszczoną do wykonywania czynności na obiekcie

☑️ Monitorowanie zdarzeń i alarmów występujących na obiekcie,

☑️ Szybkie reagowanie w sytuacjach awaryjnych.

 

elserwis@elmontgrupa.pl

609 902 531

Scroll to Top