Dajemy przykład! Inwestycja własna – 3 MW nowej mocy ze słońca.

Elmont Grupa – Farmy Fotowoltaiczne

Skorzystaliśmy z unijnych dotacji na inwestycję w elektrownie fotowoltaiczne i właśnie zakończyła się budowa 3 MWp. Jest to efekt rozstrzygnięcia konkursu w ramach działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Całkowity koszt projektu to ponad 11 mln zł. Wyprodukowana energia w całości przeznaczona będzie na sprzedaż. Inwestycja powinna się zwrócić w okresie kilku lat.

Do budowy elektrowni fotowoltaicznych wykorzystano nowoczesne panele tzw. bi-facial.

Tradycyjne moduły PV zarówno polikrystaliczne, jak i monokrystaliczne pochłaniają światło tylko z jednej strony. Dlatego określane są mianem “jednostronne” lub “monofacial”.

Natomiast dwustronne panele fotowoltaiczne posiadają dwie strony aktywne, które absorbują światło. Dzięki temu ich wydajność jest znacznie większa od tradycyjnych paneli mono-facial. Energia elektryczna jest produkowana jednocześnie z przedniej i tylnej strony panelu PV, co wpływa na większe uzyski z takiego modułu.

Istnieją trzy podstawowe sposoby ustawienia paneli dwustronnych względem słońca:

  • Pionowo wschód-zachód
  • Standardowo (w kierunku południowym)
  • Na jednoosiowym systemie nadążnym (trackerze)

Z badań wynika, że urządzenia ustawione pionowo wschód-zachód były mało efektywne, a przy okazji musiały stać w odstępach 15 m jeden od drugiego. To znacznie ogranicza liczbę modułów, które można zainstalować na dostępnej powierzchni.

Znacznie lepsze efekty uzyskano przy usytuowaniu paneli w tradycyjny sposób, czyli pod kątem 35 st. i przednią stroną modułu skierowaną na południe. To optymalne ustawienie, zarówno pod kątem wydajności, jak i kosztu montażu. W takiej pozycji tylna strona dodatkowo generuje nawet do 25% uzysku energii. I takie rozwiązanie zostało wykorzystane przy realizacji inwestycji Elmont Grupy.

Dużą rolę w wydajności paneli dwustronnych odgrywa również podłoże, od którego odbija się światło. Ważnym elementem jest ukształtowanie samej powierzchni oraz jej zdolność do odbijania światła słonecznego. Im bardziej płaskie podłoże, tym więcej światła trafia z powrotem do modułów.

Dla efektywności modułów dwustronnych ważny jest tzw. współczynnik albedo. Przedstawia on zdolność odbijania światła przez różnego typu powierzchnie. Im powierzchnia jaśniejsza, tym więcej światła odbija się i wpływa na wyższe uzyski z tylnej powierzchni modułu PV. W tym przypadku zastosowano trawę, dla której współczynnik wynosi: 10-25%

Opisany przykład pokazuje, że cały czas trwa proces udoskonalania urządzeń i rozwiązań technicznych w obszarze zielonej energii. Dzięki pracy inżynierów i konstruktorów,  ta i wiele podobnych inwestycji w odnawialne źródła energii przyczynia się do ochrony naszego środowiska naturalnego i daje nadzieję, że zostawimy po sobie następnym pokoleniom zieloną planetę.

Udostępnij

Zobacz również

Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 4,4MW

Z przyjemnością informujemy o nowym kontrakcie Elmont na zaprojektowanie i wybudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy 4,4 MW dla Inwestora zagranicznego. Prace obejmować będą wykonanie projektów

Infrastruktura energetyczna

Nowy GIS 110kV dla Stoen

Konsorcjum firm Elmont Sp. z o.o. oraz Pracownia Projektowa Enspro Sp. z o.o. opracuje dokumentację wykonawczą oraz wybuduje w technologii gazowej stację elektroenergetyczną 110 kV

Farmy fotowoltaiczne

Farmy słoneczne o mocy 4MW

Elmont wspólnie z Pracownią Projektową Enspro zaprojektuje oraz wybuduje farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 4 MW. Zakres prac obejmuje wykonanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych, dostawę

Farma Fotowoltaiczna Chotków - Elmont
Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna Chotków 40 MW na ukończeniu

Elmont kończy budowę farmy fotowoltaicznej Chotków o mocy 40 MW. Elektrownia jest zlokalizowana w powiecie żagańskim w województwie lubuskim. Powierzchnia całej zabudowy to 45 ha.

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top