Kolejna podstacja trakcyjna 110/15kV – Reptowo

Elmont Grupa – Infrastruktura Energetyczna

Elektromontaż Wschód jako generalny wykonawca zajmuje się budową podstacji 110/15 kV w miejscowości Reptowo dla kolei w ramach rządowego programu MUZA III i MUZA IV.

Zakres prac obejmuje:

 • budowę pola linii 110kV wyposażonego w wyłącznik trójbiegunowy,
 • budowę pola transformatora 110kV,
 • budowę stanowiska transformatora mocy,
 • dostawę, montaż i uruchomienie transformatora mocy,
 • budowę stanowiska, montaż, podłączenie oraz uruchomienie transformatora uziemiającego,
 • budowę stanowiska, montaż, podłączenie oraz uruchomienie transformatora potrzeb własnych,
 • dostawę, montaż i uruchomienie rozdzielnicy 15kV,
 • dostawę, montaż i uruchomienie rozdzielnicy 3kV DC,
 • budowę linii kablowej 110kV PT Reptowo  – GPZ Morzyczyn wraz z linią światłowodową,
 • budowę pola 110kV GPZ Morzyczyn w zakresie fundamentów oraz konstrukcji pod głowice, ogranicznik przepięć i odłącznik,
 • dostawę, montaż i uruchomienie rozdzielnicy potrzeb własnych,
 • wykonanie systemu SOT,
 • montaż masztów odgromowych wraz z wykonaniem instalacji uziemiającej,
 • budowę kanalizacji kablowej,
 • wykonanie instalacji nN,
 • wykonanie instalacji sanitarnych, przyłącza wody,
 • wykonanie dróg, ogrodzenia stacji wraz z ekranem dźwiękochłonnym,
 • dokumentację powykonawczą.

Udostępnij

Zobacz również

Infrastruktura energetyczna

Budowa RS 110 kV Lipińskie Małe

Firma Elmont na zlecenie PGE rozpoczęła budowę rozdzielni sieciowej 110 kV na potrzeby przyłączenia Podstacji Trakcyjnej Lipińskie Małe. Pierwszy etap prac obejmował dokumentację techniczną. Następnie przystąpiono do budowy rozdzielni

RS Augustynka - Elmont
Infrastruktura energetyczna

RS 110 kV dla PV 25MW Augustynka

Firma Elmont na zlecenie PGE zrealizowała w terminie umownym budowę rozdzielnicy sieciowej 110 kV na potrzeby podłączenia farmy fotowoltaicznej Augustynka o łącznej mocy przyłączeniowej 25MW.

Farma fotowoltaiczna
Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top