GPZ 110/15kV Lewkowo z H1 na H4

Elmont Grupa – Infrastruktura Energetyczna

Elektromontaż Wschód modernizuje  stację 110/15kV GPZ Lewkowo. Prace są prowadzone na stacji w ruchu. Rozbudowa rozdzielnicy 110kV z układu H1 do układu H4 wraz z zabudową nowych urządzeń kompensacji nadążnej obejmuje:

 • budowę stanowiska TR2, TPW2, modernizację TPW1
 • budowę kanalizacji teletechnicznej,
 • budowę pola WN nr 4 transformatora TR2,
 • modernizacje pól WN nr 1, 2, 3, 5,
 • modernizację pól SN nr 2, 11, 15, 16, 21,
 • przepięcie linii SN Hajnówka z pola nr 16 do pola nr 21,
 • dostawę oraz wymianę szaf kablowych FS na terenie rozdzielni WN,
 • dostawę oraz montaż szaf zabezpieczeniowych FR1, FR4, FR5,
 • przebudowę szaf zabezpieczeniowych FR2, FR3,
 • prace rozruchowe oraz sprawdzenie działania zabezpieczeń wszystkich pól rozdzielni,
 • modernizacja szafy telemechaniki,
 • modernizacja systemu telemechaniki wraz z dostawą materiałów i urządzeń, prace związane z konfiguracją, rozruchem oraz sprawdzeniem do centralnego systemu nadzoru dyspozytorskiego BTC PRINS,
 • montaż zabezpieczenia różnicowego oraz uwspółbieżnienie zabezpieczenia odległościowego na stacji Hajnówka oraz Michałowo,
 • przebudowę szafy pomiaru energii FQ,
 • wykonanie systemów oraz dostawa oraz montaż szaf SUT i SOT,
 • wymianę lamp oświetlenia zewnętrznego,
 • budowę drogi wewnętrznej i kanalizacji deszczowej.

Udostępnij

Zobacz również

Infrastruktura energetyczna

Budowa RS 110 kV Lipińskie Małe

Firma Elmont na zlecenie PGE rozpoczęła budowę rozdzielni sieciowej 110 kV na potrzeby przyłączenia Podstacji Trakcyjnej Lipińskie Małe. Pierwszy etap prac obejmował dokumentację techniczną. Następnie przystąpiono do budowy rozdzielni

RS Augustynka - Elmont
Infrastruktura energetyczna

RS 110 kV dla PV 25MW Augustynka

Firma Elmont na zlecenie PGE zrealizowała w terminie umownym budowę rozdzielnicy sieciowej 110 kV na potrzeby podłączenia farmy fotowoltaicznej Augustynka o łącznej mocy przyłączeniowej 25MW.

Farma fotowoltaiczna
Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top