Farma wiatrowa Parsówek 26 MW

Elmont Grupa – Farmy Wiatrowe

Zamawiający: ENERGA Invest S.A.

Okres realizacji: 2015 r.

Zakres prac:

  • sporządzenie projektów wykonawczych wszystkich branż (drogowej, budowlanej, elektrycznej),
  • budowa pola liniowego 110 kV w GPZ Kołbacz,
  • wprowadzenie mocy do GPZ Kołbacz linią napowietrzno-kablową 110 kV wraz z linią światłowodową oraz usunięcie kolizji z liniami SN,
  • budowa stacji abonenckiej SN/110 kV GPZ FW Parsówek wraz z wykonaniem zasilania rezerwowego linią kablową SN,
  • budowa linii kablowych SN oraz światłowodowych od turbin wiatrowych do stacji abonenckiej,
  • budowa wewnętrznych dróg dojazdowych, w tym dróg tymczasowych do turbin wiatrowych oraz placów manewrowych wraz z odwodnieniem,
  • budowa zjazdów z dróg publicznych,
  • podłączenie farmy wiatrowej do KSE wraz z przeprowadzeniem procedury odbioru,
  • uzyskanie PPNU dla farmy wiatrowej.

Udostępnij

Zobacz również

Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Infrastruktura energetyczna

Magazyn Energii 400 MWh

Pracownia Projektowa Enspro wykona projekt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Bateryjnego Magazynu Energii Elektrycznej HEP2 o mocy 200MW i pojemności 400MWh wraz z przyłączeniem

Farma fotowoltaiczna Elmont
Farmy fotowoltaiczne

Farma PV 20 MW na Pomorzu

Elmont rozpoczyna realizację następnej farmy fotowoltaicznej dużej mocy. Tym razem na zlecenie zagranicznego inwestora w systemie Projektuj i Buduj, powstanie farma o mocy 20 MW

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top