Biogazownia Zajdy

Elmont Grupa – Inwestycje przemysłowe

Zamawiający: Ekowood sp. z o.o.

Okres realizacji: od 2013 do 2014 r.

Zakres prac:

  • wykonanie przyłącza napowietrznego SN biogazowni do sieci zasilającej,
  • budowa linii kablowej SN,
  • montaż i uruchomienie kontenerowej stacji transformatorowej z układami pomiarowymi zielonej energii,
  • budowa sieci zasilającej urządzenia technologiczne,
  • budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu biogazowni,
  • budowa instalacji odgromowej,
  • przeprowadzenie czynności odbiorowych przed OSD,
  • udział w rozruchu technologicznym biogazowni.

Udostępnij

Zobacz również

Infrastruktura energetyczna

Budowa RS 110 kV Lipińskie Małe

Firma Elmont na zlecenie PGE rozpoczęła budowę rozdzielni sieciowej 110 kV na potrzeby przyłączenia Podstacji Trakcyjnej Lipińskie Małe. Pierwszy etap prac obejmował dokumentację techniczną. Następnie przystąpiono do budowy rozdzielni

RS Augustynka - Elmont
Infrastruktura energetyczna

RS 110 kV dla PV 25MW Augustynka

Firma Elmont na zlecenie PGE zrealizowała w terminie umownym budowę rozdzielnicy sieciowej 110 kV na potrzeby podłączenia farmy fotowoltaicznej Augustynka o łącznej mocy przyłączeniowej 25MW.

Farma fotowoltaiczna
Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top