Modernizacja stacji 20/20 kV RS 1 Suwałki

Elmont Grupa – Infrastruktura Energetyczna

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Okres realizacji: 2015 r.

Zakres prac:

  • aktualizacja dokumentacji technicznej na potrzeby komunikacji zabezpieczeń w kanale inżynierskim,
  • wykonanie kompletnego systemu telemechaniki stacji zgodnie ze zaktualizowaną dokumentacją techniczną,
  • dostawa materiałów i urządzeń oraz wszelkie powiązane prace konfiguracyjne i rozruchowe,
  • obliczenie i wprowadzenie nastaw EAZ oraz wykonanie prób funkcjonalnych automatyki każdego modernizowanego w tym zakresie pola rozdzielnicy SN,
  • opracowanie list adresowych telemechaniki,
  • uruchomienie kanałów komunikacyjnych do systemu nadzoru dyspozytorskiego BTC PRINS lokalnego i centralnego oraz kanału nadzoru inżynierskiego,
  • przeprowadzenie prób funkcjonalnych całego układu telemechaniki, w tym komunikacji z lokalnym i centralnym systemem nadzoru dyspozytorskiego BTC PRINS oraz w kanale nadzoru inżynierskiego,
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej,
  • opracowanie instrukcji eksploatacji wybudowanego systemu telemechaniki.

Udostępnij

Zobacz również

Infrastruktura energetyczna

Budowa RS 110 kV Lipińskie Małe

Firma Elmont na zlecenie PGE rozpoczęła budowę rozdzielni sieciowej 110 kV na potrzeby przyłączenia Podstacji Trakcyjnej Lipińskie Małe. Pierwszy etap prac obejmował dokumentację techniczną. Następnie przystąpiono do budowy rozdzielni

RS Augustynka - Elmont
Infrastruktura energetyczna

RS 110 kV dla PV 25MW Augustynka

Firma Elmont na zlecenie PGE zrealizowała w terminie umownym budowę rozdzielnicy sieciowej 110 kV na potrzeby podłączenia farmy fotowoltaicznej Augustynka o łącznej mocy przyłączeniowej 25MW.

Farma fotowoltaiczna
Farmy fotowoltaiczne

Farma fotowoltaiczna o mocy 40MW w Wielkopolsce

Firma Elmont na zlecenie zagranicznego Inwestora rozpoczęła w Wielkopolsce budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 40 MWp w formule „pod klucz”. Farma będzie się składać z

Poznaj nasze wszystkie realizacje

Oferta Elmont Grupy obejmuje kompleksową obsługę inwestycji, zapewniając profesjonalizm na każdym etapie.

OZE energia odnawialna, energetyka Elmont Grupa
Scroll to Top